Main Content

TacoFlow2 SOLAR (ES2 Solar)

Bezdławnicowe pompy obiegowe do instalacji ogrzewania słonecznego w budynkach mieszkalnych i obiektach użytkowych.

Zalety

  • Efektywna regulacja mocy za pomocą zmiennych Δp-v charakterystyk ciśnienia proporcjonalnego lub wyznaczonego zakresu prędkości
  • Zakres temperatur mediów od +2 °C do +110 °C
  • Wskazywanie bieżącego stanu roboczego przez kolorowe diody LED

TacoFlow2 SOLAR

Pompa wysokowydajna z żeliwa szarego z przyłączem wtykowym. Nadają się także do instalacji grzewczych.