Main Content

TacoFlow3 MAX PRO

Bezdławnicowe pompy obiegowe do instalacji ogrzewania ciepła wodą, klimatyzacji, chłodzenia, geotermii i ogrzewania słonecznego w budynkach mieszkalnych i obiektach użytkowych.

Zalety

  • Łatwa regulacja charakterystyk wydajności za pomocą przycisków
  • Przy zastosowaniu TacoADAPT, zmiennej charakterystyki ciśnienia proporcjonalnego Δp-v, charakterystyki ciśnienia stałego Δp-c, wyznaczonej prędkości min.–maks., sygnałów sterowania 0–10 V lub PWM i obniżenia nocnego
  • Zakres temperatur mediów od -10 °C do +110 °C
  • Okładzina izolacyjna na wyposażeniu standardowym
  • Wyświetlacz do wskazywania informacji technicznych

TacoFlow3 MAX PRO

Pompa wysokowydajna z żeliwa szarego z przyłączem gwintowym i wtykowym